ფოლადის პლატა და ლოგისტიკური აღჭურვილობა

  • ფოლადის პლატა

    ფოლადის პლატა

    ფოლადის პლატა ძირითადად შედგება პლატას ფეხის, ფოლადის პანელის, გვერდითი მილისა და გვერდითი კიდისგან.იგი გამოიყენება ტვირთის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის, ტვირთის გადასატანად და შესანახად.

  • ლითონის პალეტის ყუთი

    ლითონის პალეტის ყუთი

    ლითონის პლატაზე ყუთი შეიძლება დაიყოს დასაკეცი შესანახ გალიად და შედუღებულ შესანახ გალიად.გალიების გვერდი შეიძლება იყოს მავთულის ან ფოლადის ფირფიტისგან.